(1)
lzobraževanje žensk in težave, S Katerimi Se srečujejo. as 1995, 1 (3-4), 15-18. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.15-18.