(1)
Usposabljanje uńćiteljev Za Razvijanje Komunikacijskih Spretnosti. as 1995, 1 (3-4), 27-29. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.27-29.