(1)
Vidau, Z.; Bogatec, N. Projekt EDUKA – Vzgajati K različnosti. AS 2015, 21, 85-92.