(1)
Allen Tough – Raziskovalec učenja in Spreminjanja Odraslih Ter Vizionar. as 2015, 21 (3), 99-105. https://doi.org/10.4312/as.21.3.99-105.