(1)
Ličen, N. Model Skupnosti Prakse in Situacijsko učenje. AS 2012, 18, 10-24.