(1)
Model Skupnosti Prakse in Situacijsko učenje. as 2012, 18 (3), 10-24. https://doi.org/10.4312/as.18.3.10-24.