(1)
Starejši Odrasli Kot Posebno učno občinstvo. as 2012, 18 (3), 25-37. https://doi.org/10.4312/as.18.3.25-37.