(1)
Berčnik, S. Neformalno izobraževanje Dijakov in izobraževalne Naloge družine. AS 2006, 13, 48-59.