(1)
Izobraževalni Program »UŽU Izzivi podeželja« V luči Socialnega Kapitala. as 2012, 18 (3), 73-86. https://doi.org/10.4312/as.18.3.73-86.