(1)
Radovan, M.; Dinevski, D. Digitalne Razlike in E-izobraĹževanje. AS 2012, 18, 37-44.