(1)
Dojemanje Materinstva in starševstva Skozi čas ‒ Preliminarna študija. as 2012, 18 (4), 57-71. https://doi.org/10.4312/as.18.4.57-71.