(1)
Findeisen, D. Kako Razumeti Mentorsko Razmerje in Njegove Posledice. AS 2012, 18, 31-42.