(1)
Mikulec, B. Potrjevanje Neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja Z Evropske Perspektive – Povezovanje Postopkov Potrjevanja Z Nacionalnim Ogrodjem Kvalifikacij. AS 2015, 21, 7-19.