(1)
Jelenc, Z. Vseživljenjskost učenja Ter Raziskovanje Vzgoje in izobraževanja. Ob 50-Letnici Pedagoškega inštituta. AS 2015, 21, 95-99.