(1)
Študij Andragogike in izobraževanje Andragogov. as 2011, 17 (2), 12-27. https://doi.org/10.4312/as.17.2.12-27.