(1)
Jereb, A. Učeča Se družina - Tudi starši Potrebujejo šolo. AS 2005, 11, 56-65.