(1)
Jereb, A. Upajmo Si Biti starši. Praktično Delovanje Dveh Sol Za starše. AS 2005, 11, 75-87.