(1)
Sodobna vprašanja V Motivacije in učenja Odraslih. as 2005, 11 (2), 106-107. https://doi.org/10.4312/as.11.2.106-107.