(1)
Podjetniško V izobraževanje. Za večji Zamah podjetniškega Gibanja Potrebujemo Več izobraževanja. as 2005, 11 (3), 30-36. https://doi.org/10.4312/as.11.3.30-36.