(1)
Metoda Poslovnega Primera. Didaktično Orodje Za večjo Povezanost izobraževalnega Sistema Z Gospodarstvom. as 2005, 11 (3), 38-52. https://doi.org/10.4312/as.11.3.38-52.