(1)
Šulak, T. Vseživljenjsko učenje V in vseživljenjsko V izobraževanje. Sodobna Pedagogika 2/2005 (tematska številka). AS 2005, 11, 88-89.