(1)
Jelenc, Z. Več Pozornosti našemu Strokovnemu Izrazju. Pravilna Raba Izrazoslovja Krepi Stroko. AS 2004, 10, 40-49.