(1)
Učinki Vpeljevanja Modela Kakovosti POKI Na šolo. as 2004, 10 (4), 50-57. https://doi.org/10.4312/as.10.4.50-57.