(1)
Možina, T. Andragoško Spopolnjevanje in Strokovni Razvoj izobraževalcev Odraslih. AS 2011, 17, 23-43.