(1)
Marketing izobraževalnih Storitev (Gabrijel Devetak, Goran Vukovič). as 2003, 9 (1), 94-95. https://doi.org/10.4312/as.9.1.94-95.