(1)
Ĺ ulak, T. Psihologija Odrasle Dobi I Starenja (Schai, K. W. In Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. AS 2003, 9, 75-76.