(1)
Psihologija Odrasle Dobi I Starenja (Schai, K. W. In Willis, L.S.), Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. as 2003, 9 (2), 75-76. https://doi.org/10.4312/as.9.2.75-76.