(1)
Matematična Pismenost Kot Temelj Za vseživljenjsko učenje in družbeno vključenost. as 2011, 17 (4), 83-92. https://doi.org/10.4312/as.17.4.83-92.