(1)
Možina, T. Kakovost V izobraževanju. Od Tradicionalnih Do Sodobnih Modelov Ugotavljanja in Razvijanja Kakovosti V izobraževanju Odraslih (ACS, 2003). AS 2003, 9, 61-64.