(1)
Findeisen, D. Identiteta, spoštovanje Samega Sebe in učljivost. AS 2003, 9, 3-4.