(1)
Identiteta, spoštovanje Samega Sebe in učljivost. as 2003, 9 (4), 3-4. https://doi.org/10.4312/as.9.4.3-4.