(1)
Findeisen, D. Izobraževanje Zapornikov. Zaznavne, Spoznavne in Druge značilnosti Zapornikov. AS 2002, 8, 32-37.