(1)
Izobraževanje Zapornikov. Zaznavne, Spoznavne in Druge značilnosti Zapornikov. as 2002, 8 (1), 32-37. https://doi.org/10.4312/as.8.1.32-37.