(1)
Ciril Stanič, najstarejši učeči Se Slovenec. AS 2002, 8 (1), 73-75. https://doi.org/10.4312/as.8.1.73-75.