(1)
Findeisen, D. Naložbe V starejše so naložbe V Prihodnost. AS 2002, 8, 110-114.