(1)
Brečko, D. Učeča Se Organizacija in Delavci Znanja. AS 2001, 7, 38-47.