(1)
Mohorčič Špolar, V. Znanje in izobraževanje Kot Sredstvo Za Izhod Iz Krize. AS 2010, 16, 5-10.