(1)
Bregar, L. Razvojne možnosti E-izobraževanja V Svetu in Sloveniji. AS 2002, 8, 36-41.