(1)
Brečko, D. Podelitev Priznanj izobraževalni Management 2002 - TOP 10 Primerjalna Analiza. AS 2002, 8, 91-92.