(1)
Brečko, D. Predstava O Sebi in načrtovanje Kariere. AS 2001, 7, 41-54.