(1)
Predstava O Sebi in naĨrtovanje Kariere. as 2001, 7 (2), 41-54. https://doi.org/10.4312/as.7.2.41-54.