(1)
Dragovič, T.; Pegan Šternberger, J. Uporaba Metode Globalnega učenja Pri poučevanju Tujih Jezikov. AS 2001, 7, 76-80.