(1)
Ličen, N. Družina Kot učna izkušnja. AS 1996, 2, 5-12.