(1)
Družina Kot učna izkušnja. as 1996, 2 (1), 5-12. https://doi.org/10.4312/as.2.1.5-12.