(1)
Jelenc, Z. Vpeljevanje Strategije vseživljenjskosti učenja. AS 1996, 2, 5-9.