(1)
Vpeljevanje Strategije vseživljenjskosti učenja. AS 1996, 2 (2), 5-9. https://doi.org/10.4312/as.2.2.5-9.