(1)
Dobnik, N.; Turk, T. Načrtovanje računalniško Podprtega IzobraievanJa Na Daljavo. AS 1996, 2, 65-67.