(1)
Ličen, N. Druga Andragoška Poletna šola. AS 1996, 2, 22.