(1)
Mijoč, N. Izkustveno učenje in Lokalni Razvoj. AS 1996, 2, 33-35.