(1)
Govekar, M. Prosvetna društva in Vloga Gimnazije V Gorici V Letih 1848-1914. AS 1996, 2, 36-44.